Φορολογία

Η εταιρία μας ασχολείται με φορολογικά ζητήματα με μεγάλη επιτυχία σε υποθέσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και συναλλαγματικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και σε κάθε φορολογικό θέμα που άπτεται του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημαντικά θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος που πρόσφατα μας απασχόλησαν ήταν:

  • Η εταιρία μας έχει συνδράμει στη διαχείριση και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων φυσικών προσώπων με χαρτοφυλάκιο υψηλής αξίας.
  • Η εταιρία μας τακτοποίησε επιτυχώς ενώπιον των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών τη φορολόγησης μεταφοράς μετοχών που συνέβαλαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τρίτων εταιριών δύο πολυεθνικών εταιριών στο κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας και τηλεπικοινωνιών .
  • Παρείχαμε νομική αρωγή σε πελάτη μας σχετικά με την τη φορολογική τακτοποίηση των εσόδων που προήλθαν από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων DVD/ Video των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου 2008 στα πλαίσια της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης σε Ελλάδα και Κίνα.
  • Τέλος, εκπροσωπήσαμε μεγάλη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων σε συμβιβασμό της με το Δήμο Αθηναίων σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και σε εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων.
  • Επίσης, παρείχαμε νομικές συμβουλές σε Ρώσους, καθώς και Βέλγους υπηκόους, οι οποίοι κληρονόμησαν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, σχετικά με το φορολογικό καθεστώς και τις υποχρεώσεις τους έναντι των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και τους εκπροσωπήσαμε ενώπιον των Φορολογικών Αρχών.
  • Συντάξαμε γνωμοδοτήσεις για Βρετανό υπήκοο, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος με πληθώρα επενδύσεων στο εξωτερικό.
  • Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές σε τακτική βάση επί φορολογικών θεμάτων σε όλους τους εταιρικούς πελάτες μας καθώς και εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές για ζητήματα που προκύπτουν από τη φορολόγηση εσόδων καλλιτεχνών, παραγωγών κ.α.