Δίκαιο Ανταγωνισμού

Κάθε νομική συμβουλή που παρέχει η εταιρία μας αναφορικά με τις συναλλαγές στην Ελλάδα, δεν δίνεται μόνο υπό το πρίσμα του εγχώριου εφαρμοστέου δικαίου, αλλά και σε συνάρτηση με τους εφαρμοστέους κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικές υποθέσεις που χειρίζεται η εταιρία μας:

  • Eκπροσωπήσαμε περισσότερους από χίλιους Έλληνες δημιουργούς στην παρέμβασή τους ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αντιδικία μεταξύ έξι άλλων Ελλήνων δημιουργών και Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης σε μία μακρότατη διαδικασία που οδήγησε σε ριζικές ανακατατάξεις και αλλαγές στη σχέση Ελλήνων δημιουργών και Ο.Σ.Δ. και αφορούσε σε πολύπλοκα ζητήματα δικαίου ανταγωνισμού και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Επίσης εκπροσωπήσαμε την τρίτη σε μέγεθος Ελληνική γαλακτοβιομηχανία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την απόπειρα «επιθετικής» εξαγοράς της από την πρώτη σε μέγεθος εταιρία του ίδιου κλάδου.
  • Η εταιρία μας εκπροσώπησε πολυεθνική εταιρία παραγωγής αλκοολούχων ποτών σχετικά με πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από ανταγωνιστή με ηγετική θέση στην αγορά αλκοολούχων ποτών.
  • Η εταιρία μας εκπροσώπησε πολυεθνική εταιρία παρόχου υπηρεσιών αεροπορικού catering στη συμμετοχή της σε α) διαγωνισμό για την απόκτηση άδειας λειτουργίας παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας σε αεροσκάφη στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», β) διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τροφοδοσίας στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» γ) διαγωνισμό για την λειτουργία καντίνων εντός του ως άνω αεροδρομίου και δ) διαγωνισμό για τη λειτουργία μπαρ και εστιατορίων στο «Ελ. Βενιζέλος». Η εταιρία μας παρείχε νομική υποστήριξη στον ίδιο πελάτη σχετικά με την διαδικασία πώλησης των παλαιών εγκαταστάσεων και αγοράς γης προκειμένου να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις τροφοδοσίας έκτασης 10 στρεμμάτων. Ο Κρίτων Μεταξόπουλος συμβούλεψε τον ίδιο πολυεθνικό όμιλο σχετικά με την απόκτηση και κατασκευή εγκαταστάσεων τροφοδοσίας σε Ιταλία, Ρουμανία και σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
  • Αναλάβαμε τη νομική αρωγή σε όμιλο Ελληνικών Κατασκευαστικών Εταιριών για την επέκταση τους στη ρουμανική αγορά και για την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας, η οποία κατασκεύασε πολλές οικίες, καταστήματα και γραφεία.