Ακίνητη ιδιοκτησία – Κατασκευές

Η εταιρία μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών για αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της ώστε να καλύπτει τους πελάτες της και σε περιπτώσεις αγοράς ακίνητης περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς.

Η εταιρία μας εκπροσωπεί αλλοδαπούς πελάτες που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα:

  • Εκπροσωπούμε μεγάλο αριθμό πελατών, Ελλήνων και αλλοδαπών, σε συναλλαγές σχετικές με αγοραπωλησίες, κληρονομικές διαδοχές, χρηματοδότηση τραπεζικών δανείων, διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ, και παρείχαμε τις υπηρεσίες μας από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας – έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας, συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία επαγγελματιών, όπως πολιτικών μηχανικών, μεσιτών, λογιστών, συμβολαιογράφων κλπ. – μέχρι το νομικό έλεγχο και εκτέλεση της τελικής συμβολαιογραφικής πράξης.
  • Επιπροσθέτως, χειριστήκαμε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη αναφορικά με μια ακίνητη ιδιοκτησία σε ελληνικό νησί, κατά την οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν περίπλοκα νομικά ζητήματα και έλαβαν χώρα πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις ειδικών δυνάμει προδικαστικής απόφασης.
  • Η εταιρία μας εκπροσώπησε αλλοδαπό πελάτη ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης της επένδυσης του στη Ρουμανία, που αφορούσε μεταφορά μετοχών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ενός εμπορικού κέντρου στο Βουκουρέστι (η συνολική αξία της σχετικής συναλλαγής υπερέβη τα 10 εκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον συμβουλεύουμε τον ίδιο πελάτη σχετικά με την έξοδο του από μια επένδυση στη Γεωργία και την αλλαγή καθεστώτος ιδιοκτησίας / ελέγχου ενός ξενοδοχείου στην ίδια χώρα.

Επιπλέον, σημαντικές υποθέσεις που χειρίζεται η εταιρία μας:

  • Σχεδιασμός και υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση μίας σύμβασης συγκυριότητας επί ακίνητης περιουσίας για τη δημιουργία του πρώτου εμπορικού κέντρου στη Ρουμανία (Βουκουρέστι).
  • Σχεδιασμός και διαπραγμάτευση συμβάσεως για την οικοδόμηση εγκαταστάσεων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας στο αεροδρόμιο των Σπάτων και παρακολούθηση του σχεδίου οικοδόμησης από την αρχή ως την ολοκλήρωσή του.
  • Μεταβίβαση ακινήτου ιδιοκτησίας αλλοδαπής εταιρίας στην περιοχή της Αττικής συνολικής αξίας 4.000.000€ με ταυτόχρονη επίλυση πληθώρας νομικών προβλημάτων (άρση βαρών, επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων, εξαγωγή συναλλάγματος κλπ).

Διαβάστε εδώ τον ενημερωμένο νομικό οδηγό της εταιρίας μας σχετικά με τις επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία.

Δημοσιεύσεις