Αστικό Δίκαιο – Ιδιωτική πελατεία

Φιλοσοφία μας είναι ότι η σε βάθος γνώση και κατανόηση του Ελληνικού Αστικού Κώδικα αποτελεί το πιο ουσιαστικό εχέγγυο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους «εμπορικών συναλλαγών» και ιδιαίτερα όσον αφορά στους νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, για οποίους δεν υφίσταται ακόμη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Στους νέους αυτούς τομείς, οι αρχές του Αστικού Δικαίου εφαρμόζονται αναλογικά και έτσι μόνο η ουσιαστική γνώση των γενικών αρχών μπορεί πραγματικά να οδηγήσει στην παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών για κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει.

Η ιδιωτική αυτή πελατεία αποτελεί, χρόνια τώρα, έναν από τους στυλοβάτες της εταιρίας μας, που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας.

Εκπροσωπούμε πληθώρα ιδιωτών σε αντιδικία τους με τις Ελληνικές τράπεζες σχετικά με δάνεια που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο.

Εκπροσωπούμε σύνδεσμο ξενοδόχων νησιού του Αιγαίου σε αντιδικία του με κρατικούς οργανισμούς αναφορικά με τις συνθήκες διαμονής και υποδοχής μεταναστών.

Σταθερή απόφασή μας, παρά τη διεύρυνση και την ανάπτυξή μας σε νέους τομείς δικαίου, που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντικότατη διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης, αλλά και του «μεγέθους» των πελατών μας, ήταν η διατήρηση των στενών δεσμών και της ίδιας φιλοσοφίας που διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις με πλήθος ιδιωτών, «παραδοσιακών» από ετών πελατών της «αρχικής» περιόδου του γραφείου μας.