Δικαστηριακή Εκπροσώπηση & Διαιτησία

Η εταιρία μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία και φήμη στη δικαστηριακή εκπροσώπηση και τη διαιτησία σε όλους τους τομείς δικαίου. Ο Κρίτων Μεταξόπουλος θεωρείται από τους κορυφαίους Έλληνες δικηγόρους στον τομέα αυτό. Για περισσότερα από δέκα χρόνια συντονίζει την στρατηγική και νομική αντιμετώπιση μια πολυδαίδαλης υπόθεσης οικονομικού εγκλήματος αξίας 150 εκατομμύριων ευρώ που περιλαμβάνει δικαστηριακή εκπροσώπηση σε μια σειρά από χώρες όπως Ιταλία, Λίβανος, Ρουμανία, Η.Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία και Ελλάδα. Έχει παραστεί ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων διεθνώς (Ιταλία, Γαλλία, Η.Βασίλειο και Ρουμανία) και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες στις χώρες αυτές.

Η εταιρία μας ανέλαβε επιτυχώς την εκπροσώπηση μερίδας θυμάτων του Ναυαγίου Norman Atlantic σε συνεργασία με Ιταλούς δικηγόρους και πέτυχε την καταβολή, εξωδίκως, υψηλών αποζημιώσεων από την πλοιοκτήτρια εταιρία ΑΝΕΚ, σε κάποιους από τους εντολείς μας, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί ακόμη ενώπιον των Ιταλικών δικαστηρίων για όσους δεν συμβιβάστηκαν εξωδίκως.

Ο Κρίτων Μεταξόπουλος με την αρωγή δικηγόρων σε επτά διαφορετικές χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και πρώην Σοβιετική Ένωση) συντονίζει το χειρισμό μίας περίπλοκης υπόθεσης διασυνοριακής δικαστικής διαμάχης σχετικής με διεθνή εταιρική απάτη και ξέπλυμα χρήματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση έκλεισε με επιτυχία κατά τη δεύτερη εβδομάδα της δίκης σε βάση συμβιβαστικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των αντιδίκων.

Εκπροσωπούμε μεγάλο πολυεθνικό όμιλο αθλητικών ειδών σε μακροχρόνια αντιδικία με Έλληνες εμπορικούς αντιπροσώπους. Η αντιδικία αγγίζει πολύπλοκα νομικά ζητήματα που αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές και δάνεια, παράκτιες εταιρίες και άλλα.

Διεθνής low cost αεροπορική εταιρία μας έχει εμπιστευτεί την επίλυση διαφορών και την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης με τους επιβάτες της αναφορικά με ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια πτήσεων.

Η εταιρία μας εκπροσωπεί μεγάλη ιταλική εταιρία λογισμικού σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν δημόσια έργα και προστασία δεδομένων.

Εκπροσωπήσαμε αλλοδαπό Όμιλο Εταιριών -τόσο ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων, όσο και σε διαδικασία διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στη Γενεύη– κατά το χειρισμό της διαφοράς με το Ελληνικό Δημόσιο, που έληξε συμβιβαστικά με αποζημίωση του πελάτη μας από το Ελληνικό Δημόσιο.

Εκπροσωπήσαμε τον Οργανισμό προστασίας απεσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών με αναπομπή από τον Άρειο Πάγο των ΗΠΑ και καταστήσαμε εφικτή τη διαγραφή ενός σήματος που είχε προγενέστερα καταχωρηθεί στην Ελλάδα από τρίτο πρόσωπο χωρίς άδεια.

Η εταιρία μας εκπροσώπησε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εκτρεφόμενων ζώων της Ευρώπης σε μια αντιδικία με Έλληνες κτηνοτρόφους η οποία διήρκησε δεκατέσσερα χρόνια και έληξε επιτυχώς για τον πελάτη μας με απόφαση του Αρείου Πάγου.

Εκπροσωπήσαμε Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε διαφορές που σχετίζονται με το διαγωνισμό για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια.