Δίκαιο Διαφήμισης & ΜΜΕ

Η Εταιρία μας από το 2005 είναι το μοναδικό μέλος για την Ελλάδα του εξειδικευμένου στο δίκαιο της διαφήμισης και των ΜΜΕ, δικτύου GALA. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας αλλά και λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καναλιών ψυχαγωγίας και κοινωνικών δικτύων:

  • Εκπροσωπήσαμε διαφημιστική εταιρία σε αντιδικία της με φορέα διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακών προδιαγραφών στην Αθήνα.
  • Συμβουλέψαμε στην αναθεώρηση τηλεοπτικής διαφήμισης σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους της συγκριτικής διαφήμισης.
  • Παρείχαμε νομική στήριξη σε διεθνή βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων σχετικά με διαφημίσεις που απευθύνονταν σε παιδιά και σε σχέση με τους όρους προωθητικού διαγωνισμού που διεξήχθη στο διαδίκτυο.
  • Υποστηρίξαμε νομικά εταιρία σχετικά με κατασκευή ιστοσελίδας που απευθύνεται σε παιδιά και περιέχει διαδραστικά παιχνίδια online.
  • Φαρμακοβιομηχανίες διεθνούς κύρους από ΗΠΑ, Γερμανία και Ελλάδα μας έχουν αναθέσει την διενέργεια νομικής μελέτης αναφορικά με το καθεστώς διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα.
  • Εκπροσωπήσαμε με μεγάλη επιτυχία κορυφαία εταιρία δημοσκοπήσεων στη δικαστική διαμάχη της με ραδιοφωνικό σταθμό που ανήκει σε μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα.
  • Μας ζητήθηκε από διεθνές νομικό δίκτυο να παρέχουμε νομική συμβουλή σχετικά με τη διανομή τηλεοπτικού υλικού. Στην γνωμοδότησή μας κάναμε εκτενή ανάλυση του νομικού πλαισίου της τηλεοπτικής αγοράς, των ΟΣΔ για τα μουσικά έργα, τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα καθώς και όλων των συναφών πτυχών.
  • Λάβαμε εντολή από μεγάλο κατασκευαστή δερμάτινων ειδών και accessories με δραστηριότητα σε 45 χώρες, να εξετάσουμε την ετικέτα μερικών προϊόντων και τη συμμόρφωσή τους με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την επισήμανση προϊόντων. Εκτός από τις διατάξεις για τις ετικέτες και την επισήμανση προϊόντων γνωμοδοτήσαμε για το νομικό πλαίσιο της προστασίας καταναλωτών και ιδιαίτερα για τις διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση των παρασκευαστών να παρέχουν ακριβείς και αληθείς πληροφορίες στους καταναλωτές.