ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
A FULL SERVICE,
TRADITIONAL
BOUTIQUE LAW FIRM
WITH INTERNATIONAL
REPUTATION

Τι είπαν για εμάς

GALA is an alliance of lawyers located throughout the world with expertise and experience in advertising, marketing and promotion law.

The International Lawyers Network is an association of 91 high-quality, full-service law firms with over 5,000 lawyers worldwide.