Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κρίτων Μεταξόπουλος

Ειρήνη Δαρούσου

Αστέριος Σύσιλας 

Μαριλένα Νικολαράκη

Αχιλλέας Χριστοδούλου

Αγγελική Σωτηροπούλου 

Έλενα Νικολαρέα

Παναγιώτα Γούλα

World copyright report

Getting the Deal Through – Advertising and Marketing 2014

Αναπαραγωγή με την άδεια του Law Business Research Ltd. Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο έργο Getting the DealThrough – Advertising and Marketing 2014 (δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2014,επιμέλεια: Rick Kurnit of Frankfurt Kurnit Klein & Selz, PC). Για περισσότερες πληροφορίες: www.GettingTheDealThrough.co