Αχιλλέας Χριστοδούλου, Συνεργάτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι δικηγόρος από το 2009. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου από τη Νομική Σχολή του Queen Mary University of London με βαθμό Merit.

Έχει εμπειρία σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου (Δίκαιο Εταιρειών, Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Εμπορικών Συμβάσεων και Πτωχευτικό Δίκαιο), Φορολογικού Δικαίου (Ελληνικού και Διεθνούς) και Δικαίου Μεταφορών/Ναυτικού Δικαίου.

Έχει συγγράψει μαζί με τον Κρίτωνα Μεταξόπουλο το κεφάλαιο «Establishing a Business Entity in Greece» του εταιρικού οδηγού «Establishing a Business Entity: An International Guide» του International Lawyers Network (ILN).

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

E-mail: [email protected]