Άγις Μεταξόπουλος, Ιδρυτής

Άγις Μεταξόπουλος †, 1927-2006

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το έτος 1955.

Ο Άγις Μεταξόπουλος ίδρυσε το γραφείο ως μαχόμενος δικηγόρος το 1955. Λόγω της στενής φιλίας που τον συνέδεε με σημαντικότατους Έλληνες δημιουργούς, όπως Μάνος Χατζηδάκις, Νίκος Κούνδουρος, Θεόδωρος Αγγελόπουλος κα επέλεξε να ασχοληθεί με έναν – άγνωστο για την εποχή – τομέα δικαίου και συγκεκριμένα με το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σύντομα το όνομά του έγινε συνώνυμο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί του να τον αποκαλούν «Πρύτανη» των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στην αρχή της καριέρας του (1963) κέρδισε δίκη τεράστιας σημασίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο, στην πρώτη υπόθεση που το Δικαστήριο αναγνώρισε το σκηνοθέτη ως δημιουργό του κινηματογραφικού έργου. Πετύχαινε σε πολυάριθμες περιπτώσεις αντιδικιών μεταξύ δημιουργών να επιλύει τις διαφορές συμβιβαστικά με στόχο την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εμπλεκομένων μερών.

Διετέλεσε μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου ενάντια στην Πειρατεία της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογράφου «International Antipiracy Council of American Film Market Association» και ήταν Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού σε θέματα Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ΜΜΕ, 1979-1981.

Ο ιδρυτής της εταιρίας μας είναι πλέον «συνώνυμος» με την ιστορία της μαχόμενης δικηγορίας στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και η συμβολή του στην υιοθέτηση των πρωτοποριακού για την εποχή του Νόμου περί κινηματογράφου του 1986 ήταν ίσως η κορύφωση μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας πενήντα και πλέον ετών που αποτελεί πραγματικά πολύτιμη «κληρονομιά» για όλους μας.

Οι αρχές και άποψή του για την άσκηση της δικηγορίας αποτελούν μέχρι και σήμερα το θεμέλιο λίθο της «φιλοσοφίας» του γραφείου μας.