Τελευταία Νέα για το Norman Atlantic

Tο Norman Atlantic ρυμουλκήθηκε ήδη από το Βrindisi στο Βari (προβλήτα 12 του λιμανιού που προορίζεται για τα κρουαζιερόπλοια) για να διευκολυνθεί η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς και η έρευνα για θύματα/αγνοούμενους που τυχόν βρίσκονται εντός του πλοίου.

Σήμερα εξάλλου διεξάγεται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αυτοψία / νεκροψία (και DNA Test εάν απαιτηθεί) για τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάποιων από τα θύματα για τα οποία δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατή η επιβεβαίωση της ταυτότητας τους

Η εκκένωση του πλοίου από τα οχήματα και αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται εντός του πλοίου αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα του Εισαγγελέα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο το πολύ μηνών κυρίως γιατί η προβλήτα 12 πρέπει να εκκενωθεί για να φιλοξενήσει τα κρουαζιερόπλοια τα οποία αναμένονται στο Bari με την έναρξη της κυρίως τουριστικής περιόδου τον Απρίλιο του 2015.

Όσοι συνεπώς έχουν οχήματα τα οποία δεν έχουν καταστραφεί σκόπιμο είναι να εξουσιοδοτήσουν άμεσα τους Ιταλούς δικηγόρους να προβούν έγκαιρα στις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται κατά τον Ιταλικό Νόμο (υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα), για να επιτευχθεί η «απελευθέρωση» και επιστροφή σε αυτούς των οχημάτων τους.

Τέλος υπενθυμίζεται, προς διευκόλυνση των θυμάτων της τραγωδίας αυτής ότι ,πέραν των απαιτουμένων πληρεξουσίων προς τους δικηγόρους, θα απαιτηθούν επιπλέον και τα ακόλουθα έγγραφα , ώστε οι παθόντες να μπορέσουν να εγείρουν τις αξιώσεις για αποζημίωση και ηθική βλάβη ενώπιον των αρμοδίων ιταλικών δικαστηρίων.

1. Μία σύντομη περιγραφή των περιστατικών και της εμπειρίας σας από το τραγικό ατύχημα (τόπος και χρόνος επιβίβασης στο ΝΑ , χρόνος, τρόπος και μέσα διάσωσης). Παρακαλώ αναφέρατε εάν έχετε υποστεί κάποιον φυσικό/σωματικό τραυματισμό καθώς και εάν γίνατε μάρτυρες τραυματισμού ή θανάτου άλλων επιβατών καθώς και κάθε άλλη ιδιαίτερα τραυματική για εσάς εμπειρία ή περίσταση και εν γένει χρήσιμη ,κατά την άποψή σας, πληροφορία.

2. Αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων και παραστατικών τυχόν νοσηλείων και εν γένει ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών για σωματικό τραυματισμό ή μετατραυματικό στρές ή άλλη ψυχολογική διαταραχή που οφείλεται στο ατύχημα.

3. Πλήρης κατάλογος των αντικειμένων που είχατε μαζί σας και χάθηκαν ή καταστράφηκαν συνεπεία του ναυαγίου και/ή της πυρκαγιάς με αναφορά στην αξία αγοράς τους ή τη σημερινή αξία αντικατάστασης τους.

4. Πλήρη στοιχεία οχημάτων που τυχόν καταστράφηκαν (αναφορά στην αξία κτήσης και αντικατάστασης) ή υπέστησαν ζημίες (αναφορά στο ποσό της ζημίας κατά προσέγγιση τουλάχιστον).

5. Τυχόν άλλες ζημίες και/ή διαφυγόντα κέρδη (π.χ. έξοδα μετακινήσεων , απώλεια εσόδων λόγω τυχόν αδυναμίας εργασίας ως αποτέλεσμα του ατυχήματος ή αδυναμίας χρήσης επαγγελματικών οχημάτων κλπ).

Αθήνα 20/02/2015

Κρίτων Μεταξόπουλος , Δικηγόρος, LL.M