Νεότερες εξελίξεις σχετικά με την ναυτική τραγωδία του Norman Atlantic και τις συμβουλές του κου Κρίτωνα Μεταξόπουλου, όπως δημοσιεύτηκαν στον «Ελεύθερο Τύπο» το Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Διαβάστε εδώ τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με την ναυτική τραγωδία του Norman Atlantic και τις συμβουλές του κου Κρίτωνα Μεταξόπουλου, όπως δημοσιεύτηκαν στον «Ελεύθερο Τύπο» το Σάββατο 18 Απριλίου 2015

[gview file=”https://www.metaxopouloslaw.gr/wp-content/uploads/2015/04/ELT_01.pdf” height=”800px” width=”750px” save=”0″]

[gview file=”https://www.metaxopouloslaw.gr/wp-content/uploads/2015/04/ELT_15.pdf” height=”800px” width=”750px” save=”0″]