Παναγιώτα Γούλα, Συνεργάτις

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018). Έλαβε επίσης Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα του Εργατικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Ειδίκευση Εργατικού Δικαίου –  με βαθμό Άριστα (2021).

Αρθρογραφεί τακτικά σε διαδικτυακές εκδόσεις νομικού περιεχομένου.

Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Εργατικού, Αστικού και Αεροπορικού Δικαίου, Αεροπορικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με υποθέσεις σχετικές με το Δίκαιο Ακινήτων και Κατασκευών.

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.