Ειρήνη Δαρούσου, Εταίρος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (1995) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία (1997) από το University of London – Queen Mary and Westfield College. Αρθρογραφεί τακτικά σε περιοδικά και διεθνείς νομικές εκδόσεις (World Copyright Report, CEE Legal Matters κα). Το 2002 έγινε μέλος της εταιρίας ως συνεργάτης δικηγόρος και από 2008 είναι εταίρος στην «Α. & Κ. Μεταξόπουλος και Συνεργάτες». Μιλάει αγγλικά και γαλλικά με ευχέρεια.

Ειδικεύεται στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Δίκαιο MME, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, με έμφαση στην εκπροσώπηση (δικαστηριακή και συμβουλευτική) δισκογραφικών εταιριών, εκδοτικών οίκων, εταιριών παραγωγής/ διανομής οπτικοακουστικών έργων και οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη από την εταιρία Euromoney Media Group, η εταίρος Ειρήνη Δαρούσου κατατάσσεται ανάμεσα στις 5 καλύτερες δικηγόρους στην Ευρώπη και η μόνη Ελληνίδα υποψήφια για τον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Email: [email protected]