Αστέριος Σύσιλας, Συνεργάτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2002.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής (2000), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Αστικό Δίκαιο (2002) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο ακινήτων, Πνευματική Ιδιοκτησία, Δικαστηριακή εκπροσώπηση, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης.

E-mail: [email protected]