ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


H εταιρία μας θεωρείται από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ως η κορυφαία εταιρία στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Δίκαιο ΜΜΕ και Διαφήμισης.


Η εταιρία μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία και φήμη στη δικαστηριακή εκπροσώπηση και τη διαιτησία σε όλους τους τομείς δικαίου.


O Κριτων Μεταξόπουλος εξακολουθεί να εκπροσωπεί σε πολλές δικαιοδοσίες (Ιταλία, Αγγλία, Ελλάδα, Γαλλία, Λίβανος, Ρουμανία και πρώην χώρες της ΚΑΚ) επιχειρηματία υψηλού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο σε υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ.


Η Εταιρία μας από το 2005 είναι το μοναδικό μέλος για την Ελλάδα του εξειδικευμένου στο δίκαιο της διαφήμισης και των ΜΜΕ, δικτύου GALA.


Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες συνθήκες η εταιρία μας έχει εξελιχθεί και επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να καλύπτει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της για την παροχή ποιοτικών πολυ – δικαιικών και επιχειρηματικά – προσανατολισμένων νομικών συμβουλών, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου.


Η εταιρία μας παρέχει τακτικά συμβουλές σε πολυεθνικούς ομίλους εταιριών κυρίως σε θέματα ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης του εργατικού τους δυναμικού, αλλά και σε ιδιώτες (κυρίως στελέχη επιχειρήσεων) για θέματα εργατικών διαφορών.


Κάθε νομική συμβουλή που παρέχει η εταιρία μας αναφορικά με τις συναλλαγές στην Ελλάδα, δεν δίνεται μόνο υπό το πρίσμα του εγχώριου εφαρμοστέου δικαίου, αλλά και σε συνάρτηση με τους εφαρμοστέους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.


Η εταιρία μας ασχολείται με φορολογικά ζητήματα με μεγάλη επιτυχία σε υποθέσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και συναλλαγματικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και σε κάθε φορολογικό θέμα που άπτεται του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.


Η εταιρία μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών για αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της ώστε να καλύπτει τους πελάτες τις και σε περιπτώσεις αγοράς ακίνητης περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς.


Φιλοσοφία μας είναι ότι η σε βάθος γνώση και κατανόηση του Ελληνικού Αστικού Κώδικα αποτελεί το πιο ουσιαστικό εχέγγυο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους «εμπορικών συναλλαγών» και ιδιαίτερα όσον αφορά στους νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, για οποίους δεν υφίσταται ακόμη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.


Έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες σε πληθώρα δημόσιων διαγωνισμών, παρέχοντας συμβουλές για το υφιστάμενο Ελληνικό νομικό πλαίσιο ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ασχοληθήκαμε ενεργά με τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με τα μεγάλα προγράμματα δημοσίων έργων και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.Τι είπαν για εμάς