ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο της Αγγελικής Σωτηροπούλου, Δικηγόρου – 31/03/2020

Στο άρθρο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του κορωνοϊού covid-19 στον τομέα των αερομεταφορών και αναλύονται τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης τους, οι ακολουθούμενες από τις αεροπορικές εταιρίες πρακτικές και οι Ερμηνευτικές Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια κριτικής αποτίμησης του υπάρχοντος σχετικού ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και του κατά πόσον αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παρούσας κατάστασης εξάπλωσης της πανδημίας. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο link: Covid-19 – Ματαίωση Πτήσεων