Δήλωση Αποποίησης και Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα www.metaxopouloslaw.gr. Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχουμε όλο το υλικό, το οποίο δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και δύνανται ανά διαστήματα να τροποποιούνται. Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς και τις λοιπές ειδοποιήσεις και αναφορές που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, θα πρέπει να παύσετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» δεν παρέχει οποιεσδήποτε νομικές συμβουλές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα παρέχονται για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας/χρηστών του Διαδικτύου αναφορικά με την «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» και τους τομείς δικαίου με τους οποίους αυτή ενασχολείται και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποδηλώνουν, υποκρύπτουν ή εγκαθιδρύουν, οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένης ενέργειας. Η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» παρέχει τις πληροφορίες καλή τη πίστει. Μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αναφορικά με το περιεχόμενο, η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα.

Μολονότι η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν πρέπει να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες της ιστοσελίδας θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα ούτε ότι η ιστοσελίδα ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας /χρηστών Διαδικτύου, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή παρόμοιες ζημιογόνες εφαρμογές.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας /χρήστης του Διαδικτύου έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε νομική υποστήριξη-βοήθεια παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης πρόβλεψης στην ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όχι περιοριστικά οποιονδήποτε κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων, διακριτικών γνωρισμάτων, βάσεων δεδομένων και εν γένει οποιονδήποτε αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων», προστατευόμενη κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου δεν δύνανται να αναδημοσιεύσουν, διανείμουν, αναπαράγουν, μεταδώσουν, τροποποιήσουν ή μεταφέρουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την άδεια της «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ («LINKS»)

Η ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνει Συνδέσμους Παραπομπής («links») προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» δε φέρει οποιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται με αυτούς κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω Συνδέσμων Παραπομπής.

Η «Α.&Κ. Μεταξόπουλος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων» διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει οποιαδήποτε σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω Συνδέσμων Παραπομπής («links»). Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε σύνδεση άλλων δικτυακών τόπων μέσω Συνδέσμων Παραπομπής («links») με την ιστοσελίδα δεν πρέπει να προκαλεί παραπλάνηση, ενώ δύναται να πραγματοποιείται μόνο μέσω hyperlink, όπου θα δηλώνεται ρητά ως http://www.metaxopouloslaw.gr/.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα σας ζητηθεί η παροχή οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας. Αν, παρόλα αυτά, προχωρήσετε στην παροχή τέτοιων πληροφοριών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν και πάντα υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δείτε εδώ την πολιτική απορρήτου.

COOKIES

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη στην ιστοσελίδα, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της. Δείτε εδώ την πολιτική cookies.

Ο επισκέπτης / χρήστης της της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του web browser για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες και να τον προσαρμόσει στις απαιτήσεις του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας δεν επιτρέψει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδεχομένως δεν θα έχει πρόσβαση σε περιοχές της ιστοσελίδας.