Απόφαση για το Ναυτικό Ατύχημα Costa Concordia

Σήμερα εκδόθηκε η απόφαση του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου στην υπόθεση του ναυτικού ατυχήματος του Costa Concordia.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών στον πλοίαρχο του σκάφους και επεδίκασε προσωρινή αποζημίωση (χρηματική ικανοποίηση) υπέρ των θυμάτων/παθόντων που εκπροσωπήθηκαν από τους συνεργαζόμενους με την εταιρία μας, στην υπόθεση του ναυαγίου του Norman Atlantic, Ιταλούς δικηγόρους (Cesare Bulgheroni και Μassimiliano Gabrielli), το ποσό των 50.000 Ευρώ κατ’ άτομο.

Το ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί είτε από το Ποινικό Εφετείο είτε από το αστικό δικαστήριο που θα επιληφθεί των αστικών αξιώσεων.

Σημειώνεται με έμφαση ότι το ποσό που εξωδικαστικά και προς συμβιβασμό –τον οποίο πράγματι απεδέχθη η πλειοψηφία των θυμάτων που δεν εκπροσωπήθηκε όπως είναι φυσικό στο ποινικό δικαστήριο- είχε προταθεί από τους εναγόμενους (πλοιοκτήτρια, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ) στα θύματα σε εξόφληση κάθε σχετικής απαίτησης τους ήταν 11.000 Ευρώ μόνον.

Η πλήρης απόφαση θα είναι διαθέσιμη σε τρείς μήνες και μόνον τότε θα γνωρίζουμε τι αποφάσισε το δικαστήριο όσον αφορά την «τιμωρητική αποζημίωση» (punitive damages).

Αυτό που πρέπει όμως να επισημανθεί και επιβεβαιώνει τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις μας είναι ότι το ποσό που επιδίκασε –και μάλιστα άμεσα και προσωρινά- το Δικαστήριο είναι πενταπλάσιο σχεδόν αυτού που οι εναγόμενοι προσέφεραν συμβιβαστικά και επιπλέον ότι οι συνθήκες του ατυχήματος του Costa Concordia δεν ήταν σε καμία περίπτωση ίδιες με αυτές του Norman Atlantic, όπου οι παθόντες υπέστησαν πολύ βαρύτερη ηθική βλάβη με συνέπεια να μπορεί κανείς εύλογα να προσδοκά ότι και το ποσό που θα επιδικασθεί στα θύματα θα είναι αισθητά μεγαλύτερο των 50.000 Ευρώ.