Άρθρο: “Συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικής στην Ελλάδα: Πρόσφατες εξελίξεις σε έναν πολύπαθο χώρο”.

Δημοσιεύτηκε στον διεθνή οδηγό ILN IP Insider, an International Lawyers Network IP Group Publication στις 23 Ιανουαρίου 2020. Διαβάστε το άρθρο εδώ.